ساعت:

2:53 ق.ظ

تاریخ:

17 خرداد 1402

شهرداری شیروان

رییس شورای اسلامی شهر شیروان: فرهنگ عمومي در ایران؛ مبتني بر اصول و معارف اسلامي

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در دين مقدس اسلام غير از اينكه افراد به يك سلسله مباني فردي از نظر مسائل اخلاقي و فرهنگي معتقد هستند، يك سلسله قوانين و برنامه‌هايي وجود دارد كه بر اساس روابط اجتماعي افراد را به يكديگر پايبند مي‌سازد. اما برنامه ريزيهايي كه اسلام براي هر فرد دارد، جدا از برنامه‌هايي نيست كه براي فرهنگ عمومي يك جامعه پيش بيني كرده است.

 


 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: فرهنگ عمومي بر پايه هم زيستي، مودّت، محبّت، همكاري، همياري و كمك و دستگيري از يكديگر است. مهرورزي و عدالت اجتماعي و ظلم ستيزي از محوري ترين اصول اسلام در فرهنگ عمومي جامعه است.

 

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” ضمن گرامیداشت یازدهم محرم الحرام”روز تجلیل از اسرا و مفقودین”، به مناسبت چهاردهم آبان ماه”روز فرهنگ عمومی” گفت: در جامعه اسلامي ايران، الگوهاي رفتاري جامعه اسلامي منبعث از لايه‌هاي زيرينی است كه همانا انديشه‌هاي ديني بر آن حاكم اند. در جامعه ايران وقتي از دين صحبت مي‌شود، كليه سطوح يعني باورها، ارزش ها، هنجارها، رفتار، عرف و شئون اجتماعي كه عناصر فرهنگ عمومي هستند، بر اساس تعاليم اسلامي شكل گرفته‌اند. بنابراين اصلي‌ترين مسأله فرهنگ عمومي در ايران، كمال جويي است. و انديشه‌هاي ديني كه وجه ارزشي دارند، بر رفتارها و مناسبات اجتماعي حاكم هستند.

 

 

محمّدزاده قانعی افزود: تقويت فرهنگ عمومي در حوزه قوانين و ضوابط منحصر به امور اخلاقي و معنوي نيست و در ابعاد سخت افزاري هم با اهميت است؛ به عنوان مثال معماري و همينطور ابزار حمل و نقل و يا محيط‌هاي عمومي كه افراد با آن هر روز سر و كار دارند، بايد بر اساس اصول اسلامي طراحي گردند. در حوزه اجراي قوانين نيز بايد همه افراد از اصول سياستهاي فرهنگي نظام و امور شرعي و ملي به عنوان ملاك‌هاي اساسي، توجه و عنايت كافي داشته باشند.