ساعت:

7:05 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

رییس کمیته آموزش؛ در سایه اهمیت آموزش، تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: با توجه به اهمیت آگاهی، مطالعه و تحقیق بر روی تدوین استاندارد آموزش و با محوریت توانمندسازی کارکنان شهرداری، تعامل با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در ابواب آموزشی هم گسترش یافته و با توجه به رسالت این مجموعه علمی پژوهشی، اقدامات خوبی در دستور کار قرار گرفته است.

 

 

 

جعفر بورنگ” شهردار و رییس کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” در جمع اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری، با بیان این که؛ امروزه، سرمايه واقعي سازمان‌ها، نیروی انسانی دانا و هوشمند است، گفت: گستره خدماتی این نهاد در ابواب گوناگون وظیفه ای به حدی است که به روزرسانی دانش از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تا پاسخگویی ها و اقدامات به صورت مستدل و با صرف کمترین زمان هم برای مجموعه و هم برای ارباب رجوع صورت پذیرد.

 

 

گفتنی است: کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان با اداره برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در تعامل مستمر برای آموزش در مباحث گوناگون با محوریت پرسنل شهرداری ها، دوره های آموزشی کوتاه مدت را در دستور کار برگزاری دارند.