ساعت:

5:42 ب.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در دستور کار شهرداری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ توسعه روزافزون شهر و سیل قابل توجه ورود مردم از روستاها به شهر و عدم تبیین فرهنگ شهرنشینی در شیروان باعث شده است مشاغل مزاحم و ایجاد اماکن خلاف بهداشت که در گذشته در حاشیه شهر شکل گرفته بودند، به مرور درون شهر هضم شوند و این مقوله، چهره شهر را هم تحت الشعاع قرار داده است


مسعود الهی معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری شیروان گفت: وی ضمن قدردانی از همراهی مراجع زیربط همچون فرمانداری شهرستان، دادستان عمومی و انقلاب، ریاست مرکز بهداشت شهرستان در تعامل من باب فراهم شدن بستر ساماندهی مشاغل مزاحم شهری و اماکن خلاف بهداشت واقع در شهر شیروان، این حرکت همسو را در جهت جمع آوری مشاغل مزاحم شهری مثبت ارزیابی کرد و خواستار استمرار حرکت مزبور و پیگیری های لازم برای انتقال، تعطیل و تخریب اماکن خلاف بهداشت و مزاحم شد.


همه سازمانهای مربوط همکاری کنند.

معاون عمرانی و شهرسازی شهرداری شیروان با اشاره به اینکه نابسامانی های موجود در زمینه مشاغل مزاحم شهری و اماکن خلاف بهداشت در طول سالیان دراز بوجود آمده است، اظهار داشت: قبل ازآنکه این موضوع به بحران تبدیل شود، بایستی درباره آن تدبیر می شد، اما در هر صورت در حال حاضر وظیفه ای دشوار بر دوش ما قرار دارد و حال با توجه به تأکید جعفر بورنگ شهردار شیروان من باب حرکت قاطع حول محور قانون و انجام وظایف ذاتی شهرداری با اولویت صیانت از حقوق شهروندی، از این رو باید در مکانیابی محیط های جدیدی که برای انتقال مشاغل می توان در نظر گرفت، نهایت دقت را به خرج دهیم. مشارکت شهروندان باید برای این کار جلب شود و از سوی دیگر تمام مشاغل همگن را که در ارتباط با هم هستند به صورت یکجا انتقال دهیم تا چرخه کار دچار مشکل نشود.

الهی همچنین خواستار همکاری فرمانداری محترم شهرستان، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی و سایر نهادهای مربوط در جهت ایجاد اماکن مربوط به مشاغل مزاحم شد و اضافه کرد: در این کار می بایست مشارکت بخش خصوصی نیز جلب شود و امتیازاتی به صاحبان املاک اختصاص یابد تا با طرح همکاری کنند.


جان انسانها با خطر مواجه است

جعفر بورنگ شهردار شیروان – نیز با بیان این که این موضوع یک کار سخت و سنگین است گفت: در گذشته اقدام قابل توجهی برای جلوگیری از ایجاد اماکن مزاحم شهری و خلاف بهداشت انجام نشده و اماکن و واحدهای بسیاری هستند که با ایجاد سر و صدا، فراهم نمودن بستر تجمع حشرات و حیوانات موذی و …، جان انسان ها را به خطر انداخته و مشمول بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها ست، که قابلیت انتقال، تخریب و تعطیل و حتی پلمب است، اما شهرداری در وهله اول، مخالف برخورد قهری با این موضوع بوده و اعتقاد داریم بایستی با ارائه بسته های تشویقی، خود صاحبان این مشاغل را به انتقال به نقاط دیگر ترغیب کنیم.