ساعت:

6:13 ب.ظ

تاریخ:

24 خرداد 1403

شهرداری شیروان

سعید ساعدی: سلامت، بارزترین آیتم حاکم و ساری بر مدیریت شهری شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ سلامت نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعه كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. مباني و عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري کشورمان بر اساس منابع اسلامي و با تأكيد بر سيرة مديريتي امير‌مؤمنان علي(ع) مي‌باشد.

 

سعید ساعدی”نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان” گفت: از ديدگاه اسلام، سلامت سازماني به معناي رعايت قوانين و مقرّرات و ارزش‌هاي اسلامي در اداي وظايف و فعاليت‌هاي اداري، همچنين رعايت موازين ارزشي و اخلاقي اسلام در روابط بين كاركنان و مديران و ارباب رجوع است. اسلام، سلامت نظام اداري را مشروط به سلامت كاركنان به ويژه مديران، توجه به نيازهاي مادي و معنوي كاركنان، رعايت اهليت‌ها در واگذاري امور، اعمال نظارت چندگانه بر فعاليت‌ها و عملكرد نیروی انسانی، اعمال رويه‌هاي عادلانه در روابط متقابل شخصي و جبران خدمات، تحول در ارزش‌ها و باورها، تحول در برنامه‌هاي آموزش و پرورش نيروي انساني، مشاركت مردم در ادارة امور و امثال اينها.

ساعدی ادامه داد: منطق قرآن کریم اين است كه اداره امور نبايد قائم به شخص باشد، چرا که تمركز در سازمان‌ها، سبب كاهش خلاقيت و رشد و تعالي نيروي انساني مي‌شود و با روح تعاليم اسلامي منافات دارد، مديران بايد با استفاده از خرد جمعی و تفویض اختیارهای صحیح شرعی و قانونی به كاركنان و زير ‌مجموعة خود زمينة رشد و بالندگي آنها را فراهم آورند و به همین منظور در اسلام بر مشورت و نظر‌خواهي از ديگران در انجام امور تأكيد شده است و اين مهم را عامل اساسي جهت حفظ سلامت سازمان معرفي شده كه مديران بايد به آن توجه نمايند و به شکر و حمد الهی؛ این آیتم مهم ارزشی در مجموعه مدیریت شهری شیروان حاکم، جاری و ساری است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر شیروان افزود: مهم‌ترين اصل در ادارة امور، پايبندي همگان به قانون است و رعايت قانون از جانب همگان در هر مرتبه‌اي كه باشند و نبودن تبعيض و عمل به مساوات در اجراي قانون، برترين چيزي است كه سلامت سازمان ها را حفظ مي‌كند و پشتوانة مردمي آنها را تضمين مي‌نمايد و از طرف دیگر؛ شفاف بودن امور و مسائل در مديريت از جملة كليدي‌ترين سياست‌هاست؛ چرا که شفافيت و پاسخ گویی با سعه صدر در امور سبب مي‌شود تا اعتماد شهروندان به خادمین خود افزايش يابد و در ضمن، نخبگان و صاحبان ایده و نظر در جامعه با اطلاع از روند امور به نقد برنامه‌ها پرداخته و در اصلاح آنها ايفاي نقش مي‌نمايند، که مجموعه مدیریت شهری شیروان اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری، بر سه مهم اجرای قانون، پاسخ گویی و شفاف سازی عملکرد تأکید داشته و بر آن اصرار ورزیده، که تحقق آن به منصه ظهور رسیده و بر این موضوع مفتخریم.

این مقام مسئول بیان داشت: نظام اداري حاکم بر مدیریت شهری شیروان با رعايت اصول و مقررات اداري جاری  و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شده، وظایف خود را به خوبي و براي نيل به بهره‌ وري سازماني اجرا مي‌نمايد و سلامت اداری ساری بطوری است که نظام شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان آن را بعنوان یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان در ید دارد.

 

آریان فرد” روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از اعتقاد دکتر سعید ساعدی بر این که تاكيد برضرورت توسعه پايدار و اعتقاد به اين كه دستيابي به آن تنها از طريق نظام اداری سالم امكان‌پذيراست، به بیان دیگر ساعدی مبنی بر اهمیت ظرفيت‌سازي درجامعه، شهروندان آگاه، مشاركت از طريق اقدامات داوطلبانه، قانوگرایی، اثربخشي و كارآيي و پاسخگويي به عنوان ويژگي‌هاي اداره یک شهر خوب اشاره نمود.

دکتر سعید ساعدی با تبیین تعریف سلامت از نظر اداری به وابستگی عاطفی و علاقه به سازمان و ارائه خدمت به ارباب رجوع، گفت: این تعریف در مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان نهادینه است و ادامه راه خدمتی مان نیز بر همه اصول ارزشی و خدمتی استوار است و امیدواریم، مردم طعم شیرین عدالت و انتظار خود را از ایجاد زیرساخت های توسعه پایدار و عمران و آبادانی شهر شیروان باز هم بچشند.