ساعت:

7:45 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

سیداحمد اکبرپور: اصالت‌بخشي به فرهنگ عفاف با تعريف استانداردهاي فرهنگي

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ برای گسترش حجاب و عفاف رویکرد شهرداری، رویکردی فرهنگی است و ضمن لحاظ ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم‌هاي اسلامي و حضور ساده در محيط کار توسط کارکنان مرد و زن، به دليل تأثير منفي بر مراجعين، اعتقاد و برنامه این است، در قالب استاندارهای مناسب، باید کار فرهنگی صورت گیرد. کار فرهنگی نیز دیربازده است اما نتیجه مطلوبی را به دنبال دارد.

 

 

 

سیداحمد اکبرپور”فرمانده پایگاه مقاومت اداری بسیج حبیب بن مظاهر شهرداری شیروان” بیان داشت: اسلام بیشترین عنایت را به خانواده دارد و نهاد مقدس خانواده در اسلام از اولویت بالایی برخوردار است و زن و مرد در برابر خداوند برابر هستند و تنها عمل صالح، دانش و علم افراد است که می‌تواند موجب برتری آنها بر دیگری شود و در شهرداری شیروان هم در اصالت‌بخشي به فرهنگ عفاف با تعريف استانداردهاي فرهنگي استواریم و نشاط اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در محیط کار را نیز از جمله موارد دیگری می دانیم که در طرح حجاب و عفاف به آن اشاره داریم. 

 

 

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان در پایان؛ «حجاب» را ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني اسلامي خواند که پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد و ادامه داد: حجاب در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود رسیده است و حجاب و عفاف؛ پديدة‌ مذهبي ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي مي‌باشد و توجه به زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم مي‌نمايد و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کار و اجتماع است. بديهي است که در کنار شرايط مساعد اجتماعي، براي ارزش تلقي کردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد مي‌باشد. بدون شک رسيدن به اين هدف، نيازمند مشارکت و توجه جدي همة نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند مي‌باشد.