ساعت:

3:41 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهرداری شیروان به استقبال روز هوای پاک رفت

شهرداری شیروان به استقبال روز هوای پاک رفت

ستاد برگزاری روز هوای پاک 29 دی در شهرداری شیروان تشکیل شد.در این نشست که مدیران واحدهای مجموعه مختلف شهرداری در محل اداره خدمات شهری حضور داشتند بر هرچه با شکوهتر برگزاری این روز تاکید شد

برگزاری مسابقات فرهنگی ، ورزشی و هنری ، پاکسازی محیط شیرکوه ، تبلیغات محیطی از اهداف برگزاری این نشست به مناسبت هوای پاک بود.