ساعت:

10:04 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: حفظ منافع شهر و نقش آفرینی شهرداری در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: وقتي صحبت از شهرنشيني و نهادهاي دولتي موثر در امر مديريت شهري مي نمائيم، ناخودآگاه اولين و تاثير گذار ترين نهادي که به ذهن متبادب مي گردد، نهاد شهرداري است. خصيصه جمعيت مهمترين عامل تشکيل شهرداري ها است. هدف اصلي از تأسيس «شهرداری ها» ، حفظ منافع شهرها و ايفاي حوايج اهالي شهرنشيني تعيين گرديده است. اين موضوع را مي توان از بررسي ماده 55 قانون شهرداري، استنتاج نمود.

 


 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه سوم آذر 94 با معاونت خدمات شهری، واحدهای شهرسازی، اجراییات، فضای سبز، پلیس ساختمان و حقوقی شهرداری گفت: با توجه به قانون شهرداری ها؛ می توان به نقش آفرینی شهرداری در پیشگیری از وقوع جرم پی برد. به علت گستردگي شهرها، افزايش چشمگير جمعيت و بروز پديده حاشيه نشيني، هرگونه اهمال در انجام وظائف، علاوه بر آشفتگي چهره شهر، نتايجي غير قابل جبران از جمله وقوع جرايم را می تواند به دنبال داشته باشد و برنامه ريزي مناسب و مبتني بر اصول علمي ميتواند از اين وقايع پيشگيري نمايد.

 

 

شهردار شیروان؛ ساخت و سازهاي غير مجاز، به خصوص در حاشیه شهرها که فارغ از رعایت ضوابط شهرسازی و چه بسا در کاربری های مغایر وجود دارد را از بارزترين بسترهای جرايم حاصل از آشفتگي عدم رعایت قوانین دانست و ادامه داد: سر و سامان دادن به وضعيت اين املاک امري ضروري مي نمايد و الزام و يا ترغيب به موقع مالکين و تفکيک و تميز اراضي هر مالک از سايرين به صورت ديوار چيني و در حد تشخيص و متعاقباً اصلاح حدود اسناد ثبتي از عوارض طبيعي به معابر و گذربندي هاي جديد، مي تواند کمک شاياني به پيشگيري از جرايم مرتبط با این حوزه بنمايد و به تبع آن؛ حجم نسبتاً قابل توجهي از پرونده هاي مطروحه در دادگستري ها را کاهش دهد.

 

 

بورنگ به لزوم سنخیت فضای پارک و بوستان های عمومی با آداب و رسوم و فرهنگ اسلامی-ايراني اشاره نمود و یادآور شد: در طراحي و مکان يابي بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمين هاي مسطح و با درختان کم ارتفاع و نيز وسايل روشنايي کافي استفاده گردد، تا علاوه بر توانايي در انجام وظيفه خود، نظارتي از سوي والدين، عمليات کنترلي توسط نهادهاي نظارتي نيز با درصد خطاي کمتري صورت پذيرد و نتيجتاً از تبديل اين مکان ها به پاتوقي براي بزهکارن جلوگيري بعمل آيد.

 

 

 

سکاندار مدیریت شهری در پایان بیان نمود: در واقع بايد با اتخاذ تدابير و اقداماتي لازم، تسلط برمحيط و شرايط پيراموني جرم و مهار آنرا گسترش داده و با کاهش وضعيت هاي لازم از بزهکاري که وقوع جرم را مساعد مي نمايد و نيز افزايش خطر شناسايي و دستگيري بزهکاران بالقوه، در گذر از انديشه مجرمانه به عمل، وقفه ايجاد نمود . به هر حال به نظر مي رسد رعايت دقيق مقررات از سوي شهرداري ها و توجه به فرهنگ و اعتقادات محلي، مذهبي مي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از جرايم داشته باشد.

 

 

گفتنی است: تلاش در جهت پيشگيري از جرايم، منحصراً در حوزه اختيارات قوه قضائيه نبوده و ساير دستگاههاي دولتي و غیردولتی از جمله شهرداري ها، مديريت جهاد کشاورزي، منابع طبيعي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و … بعنوان نهادهاي ذيمدخل در امر امور شهر و شهرنشینی مي توانند نقش مؤثر و سازنده اي را ايفاء نمايند. عملکرد شهرداري ها در ساماندهي مناطق حاشيه نشين شهرها و برنامه ريزي در جهت پيشگيري از تشکيل اينگونه محلات، موجب جلوگيري از تجمع بخش اعظمي از مجرمين و عدم ظهور قابليت هاي فردي مجرمين بالقوه در نتيجۀ اثرپذيري از محيط اجتماعي است. همچنين نقش شهرداري ها در پيشگيري از جرايم تصرف عدواني و انتقال مال غير از طريق تسهيل صدور مجوز ديوارکشي در اراضي خصوصي و دولتي، قابل توجه است. مضافاً اينکه توجه به طراحي فضاهاي عمومي همچون پارک ها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و عقايد مذهبي نيز از اين مهم بي بهره نيست.