ساعت:

9:37 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: حقوق مردم و پافشاری بر اجرای قانون؛ اولویت‌های اصلی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: ما به عنوان یک خدمتگزار بخصوص در یک نهاد عمومی عام المنفعه موضوعی که برای مان اصل و محور است، حقوق مردم و پافشاری بر اجرای قانون است. از هیچ کوششی برای اجرای صحیح و عادلانه قانون دریغ نورزیده و تکریم ارباب رجوع؛ اهم وظایف مان است.

 

 جعفر بورنگ”شهردار شیروان” که به مناسبت عید طاعت و بندگی در جمع همکاران خود سخن می گفت، پس از تبریک عید غدیر، تقدیر از تلاش های تک تک پرسنل، قدردانی از حمایت های شورای اسلامی شهر و سایر مقامات و مسئولین، بیان داشت: ما بخشی از مردم هستیم و این مدت کوتاهی که توفیق خدمتگزاری را یافته ایم، نباید خود را تافته جدابافته ای از مردم بدانیم. حقوق مردم و اجرای قانون یک اولویت تأکیدی است و تکریم ارباب رجوع هم اهم وظایف. بر این پافشاری دارم و با هر نوع طفره احتمالی از این موضوعات یا تحت الشعاع قرار گرفتن آن، برخورد می نمایم.

 

شهردار شیروان خطاب به مسئولین و کارشناسان حاضر گفت: تمام شما با حقوق جانی و مالی افراد جامعه سر و کار دارید، لذا از شما می‌خواهم که در اجرای قوانین از هیچ گونه تلاشی فرو گذار نباشید‌، چرا که با اجرای دقیق قانون، دیگر حقی از کسی تضییع نمی‌شود که زمینه ساز بی عدالتی در جامعه باشد.

 

بورنگ در پایان خواستار ارتقای فرهنگ سازمانی به عنوان مهم ترین موضوعی که در جامعه مورد توجه است، شد و برون رفت از روزمرگی و افزایش سطح معلومات خاصه در زمینه امور وظیفه ای را برای تک تک پرسنل یک تکلیف شرعی و یک وظیفه قانونی و یک مهم فردی دانست و بر آموزش مستمر تأکید کرد و بیان داشت: امروز بدون آموزش؛ جامعه در هیچ زمینه‌ای توسعه پیدا نخواهد کرد.