ساعت:

3:31 ق.ظ

تاریخ:

20 آذر 1402

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: ساماندهی بستر رودخانه چایلق؛ فنی و به منزله تغییر رودخانه نیست.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: کلیات طرح ساماندهی بستر رودخانه های چایلق و اترک در جلسه ششم مرداد 93 فرمانداری شهرستان شیروان مصوب و آغاز اقدامات آن، مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان را دارد. مطالعات مهندسی و فنی انجام شده و ساماندهی به منزله تغییر رودخانه نیست.

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در جلسه بیست و چهارم مرداد 94 خود با مدیران و کارشناسان شهرداری با اشاره به اینکه؛ طرح ساماندهی بستر رودخانه چایلق و اترک به عنوان توزیع عادلانه زیرساخت های توسعه شهر و بهره مندی مناطق کمتربرخودار، پیشنهاد شد و مورد رصد اعضای شورای اسلامی شهر شیروان در جلسات متعدد و مکرر بود، خبر داد و گفت: مطالعات طرح توسط مشاور ذیصلاح بررسی و در هر مقطع؛ جزییات طرح با حضور میدران و کارشناسان فنی و عمرانی و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیروان و متخصصان شرکت آب منطقه ای استان و دفتر کل فنی استانداری خراسان شمالی بازبینی و نهایتاً تأیید شده است.

 

شهردار شیروان به تأیید طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی بستر رودخانه چایلق در دفتر کل فنی استانداری خراسان شمالی به عنوان مرجع صالح تأیید و نظارت پروژه های عمرانی شهر، اشاره داشت و بیان نمود: بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص وظیفه دستگاه های مقرر در این تصویب نامه راجع به اقدامات مربوط به مدیریت فضای سبز در شهرها و به استناد بند چهار آن، وزارت نیرو به واگذاری بهره برداری رودخانه ها و مسیل ها در داخل محدوده شهرها به شهرداری ها جهت ایجاد فضای سبز باید اقدام نماید که طرح ساماندهی بستر رودخانه های چایلق و اترک در ایجاد فضای سبز، عمل به وظیفه مندرج در این تصویب نامه است.

 

 

جعفر بورنگ ادامه داد: موضوع مهندسی رودخانه ها و مسیل ها، امری تخصصی و دارای دامنه ای گسترده بوده که تحصیل کرده گان رشته های مرتبط و متخصصین امر؛ شایستگی اظهارنظر داشته و نمی توان به صرف تخیلات و یا به سبب حب و بغض های احتمالی با پیشنهاد دهنده گان یا مجریان و غیره، افراد غیرمتخصص اظهارنظر شخصی آن هم به سلایق یا برداشت های غیرکارشناسی نمایند. بخصوص آن که مهندسی رودخانه دارای پیچیدگی خاص منجمله اینکه؛ جریان در آبرفتها، فاقد هندسه بودن و مرزهای ثابت در مقایسه با جریان لوله یا جریان روباز در کانال های صلب است و تغییر زبری محیط در رودخانه های رسوبی و وابستگی جریان به بده آب و رسوب، پیچیدگی دیگر است که مشکلات یک پردازش دقیق از هیدرولیک جریان در آبرفت را چند برابر می کند.

 

 

شهردار شیروان که خود مهندس عمران است، افزود: در مطالعه طرح توسط مشاور، در بررسی کارشناسی مدیران و کارشناسان حوزه های عمران این نهاد، اظهارنظرهای تخصصی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیروان و دقت نظرهای علمی و تخصصی دفترکل فنی استانداری خراسان شمالی؛ تمامی پارامترهای علمی و تجربی لحاظ شده و حتی برای اطمینان خاطر؛ مشاور برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود، علاوه بر تجربه از داده ها و تحلیل های متکی بر کامپیوتر همراه با کاربردهای اصول فیزیکی نیز بهره جسته است.

 

 

 

سکاندار مدیریت شهری شیروان هدف طرح را مهندسی رودخانه، حفاظت در برابر سیل و لحاظ بهره برداری صحیح از عرض زیاد رودخانه با استفاده از اراضی آزاد، ضمن مدنظر قراردادن خصوصیات فیزیوگرافی و نیز تأثیر خصوصیات حوضه ها بر روی رژیم آبی حضوه از جمله روان آبهای سالانه و سیلاب و رسوب برشمرد.