ساعت:

7:42 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: سرمایه گذاری؛ تغییر در انباشت سرمایه به منظور تولید کالا و خدمت

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: شیروان با برخورداری از پتانسیل های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در صورت تنظیم راهبردهای مناسب اقتصادی می تواند از ظرفیتهای قانونی ایجاد شده در جهت جذب سرمایه های سرمایه گذاران ایفا نقش نماید.

 

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” در نشست با معاونین و مجموعه واحد سرمایه گذاری و مشارکت ها بیان داشت: با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری، زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری فراهم گشته است.

 

وی یادآور شد: شیروان با برخورداری از پتانسیل های صنعتی، کشاورزی و گردشگری در صورت تنظیم راهبردهای مناسب اقتصادی می تواند از ظرفیت های قانونی ایجاد شده در جهت جذب سرمایه های سرمایه گذران ایفا نقش نماید. ارزشمند بودن تفکر سرمایه گذاری در تولید و وجود فرهنگ مناسب کار و تولید از نظر میزان اثرگذاری بر حضور بخش خصوصی به سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخودار است.

 

 

بورنگ از مسئول واحد سرمایه گذاری و مشارکت ها خواست: اتاق فکر با دعوت از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شهرستان، شهر، استان و … و با حضور سایر تشکل های دست اندرکار برای ارائه راهکارهای بهبود و روند تولید و ارتقاء زمینه سرمایه گذاری در شیروان را تشکیل دهد و بر تحقق آیتم های امنیت سرمایه گذاران بعنوان عنصر کلیدی حضور بخش خصوصی به امر سرمایه گذاری دقت وافر شود.