ساعت:

10:07 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان: مدیریت هزینه؛ برگرفته از نیروی انسانی دانش محور

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نیروی انسانی دانش محور؛ مهمترین سرمایه این نهاد عمومی بوده، که با برنامه ریزی صحیح، این سرمایه عظیم به نحو احسن در مدار رسالت کلان و خرد قرار گرفته و با مدیریت هزینه ها، وضعیت شهرداری بهبود یافته است.

 

 

جعفر بورنگ”شهردار شیروان” ضمن عرض تسلیت ایام 28 و 30 صفر؛ نیروی انسانی دانش محور و بانک های اطلاعاتی که در دست تدوین نهایی است، به عنوان سرمایه های این نهاد برشمرد و گفت: فلسفه وجودی شهرداری؛ ارتقای کیفیت کاری، ارایه خدمات مطلوب و در نهایت امانتداری و توزیع عادلانه زیرساخت های توسعه به مناطق شهری و مردم است و در برنامه های کوتاه، میان و بلند مدتی که مدنظر داریم، بر آن شده ایم که در خدمت به مردم و ارایه خدمات متناسب، با نیاز شهر و شهروند حرکت نماییم.

 

 

شهردار شیروان که در جلسه معاونین و مدیران شهرداری مورخ بیست و نهم آذر 1393 سخن می گفت، وجود نگاه اقتصادی و توسعه ای را برای شهر و شهروند، منجمله اهداف برنامه های خود به عنوان یک ضرورت خواند و ادامه داد: تمامی سیاست گذاری ها، سرمایه اندیشه ای ها، مطالعات و اجرای طرح ها و پروژه ها، باید در جهت تولید کار و ارتقای کیفیت کاری، کاهش هزینه ها، کاهش ترافیک و افزایش درآمد باشد، تا علاوه بر توجه جدی به نیازها و هم معیشت کارکنان، بستری را فراهم نماییم که خادمین مردم در شهرداری، دغدغه ای به جز کار و خدمت برای شهر و شهروند نداشته باشند و شاهد توسعه روزافزون دارالمصلین شیروان بصورت ملموس باشیم، تا موجبات رفاه شهروند از ابعاد فیزیکی، سمعی، بصری و … فراهم تر شود.