ساعت:

10:20 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

شهردار شیروان پس از یک بازدید سرزده : برای ایجاد شهر سالم ترویج فرهنگ شهروندی اجتناب ناپذیر است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان مهندس احمدی در ادامه بازدیدهای سرزده از بخش های مختلف این شهرداری ظهر امروز از واحد فرهنگی ، اجتماعی بازدید کرد.

وی طی این بازدید ضمن بررسی طرح ها و برنامه های اداره فرهنگی ، اجتماعی شهرداری که از سوی مسئول واحد ارائه شد ، طی سخنانی با اشاره به اهمیت و ضرورت کار فرهنگی گفت : برای ایجاد شهر سالم ترویج و تبلیغ فرهنگ شهروندی و شهرنشینی اجتناب ناپذیر است ، به همین دلیل این واحد باید با بهره از نخبگان ، هنرمندان و فرهنگیان به فرهنگ سازی در همه حوزه های شهری بپردازد.

مهندس احمدی ضمن بیان این مطلب که تعالی فرهنگی یک جامعه موجب والایی ، مانایی و پویایی آن خواهد شد ، خاطر نشان کرد : بر همین اساس ما حتی برای پروژه های عمرانی شهرداری هم پیوست فرهنگی در نظر گرفته و با دقت و حساسیت آنرا دنبال میکنیم

وی آنگاه دو مقوله مهم « حقوق و تکالیف شهروندی » را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد : واحد فرهنگی ، اجتماعی شهرداری باید با همکاری همه نهادها و مراکز فرهنگی شهر همراهی و همکاری کند تا در سایه این تعاملات فرهنگی بتوانیم به فرد فرد شهروندان فرهنگمدار شیروان خاطر نشان کنیم ، همان اندازه که حقوقی دارید و شهرداری باید آنها را محقق کند تکالیفی هم دارید که باید با جدیت انجام دهید تا بتوانیم در سایه توسعه فرهنگی ، توسعه عمرانی شیروان را به ارمغان آوریم