ساعت:

8:39 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

شهروند: از مسئول دفتر شهردار شیروان و شهردار سپاسگزاریم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ در ستون حرف مردم روزنامه خراسان شمالی روز شنبه مورخ 24 آبان 93 صفحه 2 شماره 1729، متن پیامکی نوشته شده: از برخورد مؤدبانه و با احترام مسئول دفتر شهردار شیروان و شهردار این شهر که برای برطرف شدن مشکلات مردم تلاش می کنند، سپاسگزاریم.

 

 عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” گفت: از علی اصغر میرزازاده”مسئول دفتر شهردار شیروان” و جعفر بورنگ”شهردار شیروان” طی پیامکی که در ستون حرف مردم روز شنبه بیست و چهارم آبان 93 روزنامه خراسان شمالی درج گردیده، تقدیر شد.

 

 

وی به متن پیام اشاره نمود: «از برخورد مودبانه و با احترام مسئول دفتر شهردار شیروان و شهردار این شهر که برای برطرف شدن مشکلات مردم تلاش می کنند، سپاسگزاریم.»