ساعت:

7:39 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

شیرزاد ربانی؛ مقدمات مطالعه ایجاد میادین عرضه ارزاق عمومی بسترسازی شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: به تجویز قانون، این نهاد عمومی عام المنفعه می تواند محل هایی را برای عرضه ارزاق عمومی تعیین نماید. شهرداری شیروان نیز در راستای زیباسازی مبلمان شهری و نیز ادای تکلیف قانونی، مطالعه طرح ساماندهی و طراحی بازارهای روز و میدان تره بار شهر شیروان را در دستور کار قرار داد.

 

 

 

شیرزاد ربانی”مسئول امور قراردادهای شهرداری شیروان” گفت: بر اساس بند 18 ماده 55 قانون شهرداری ها، تعیین میادین عرضه ارزاق عمومی بر عهده شهرداری ها می باشد و به تبع این موضوع؛ شهرداری شیروان هم برای ادای تکلیف قانونی خود، نیز لحاظ اصولی از قانون اساسی برای تأمین آسان تر معیشت مردم و هم دسترسی مردم به ارزاق ارزان تر، طرح ساماندهی و طراحی بازارهای روز و میدان تره بار شهر شیروان را برای واگذاری به مشاور ذیصلاح پیش بینی و مقدمات واگذاری در دستور کار قرار گرفت.

 

 

ربانی از تأکید جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به نیازسنجی شهر در امورات خدماتی و عمرانی و نیز دیدگاه وی به انجام مطالعات هر طرح و پروژه پیش بینی شده مدنظر گفت و ادامه داد: برای اطمینان از اجرای به موقع طرح یا پروژه ای که نیازسنجی می شود و هم جلوگیری حداکثری از هدررفت بیت المال، هر اقدامی را در حوزه عمران و خدمات شهری، بدون مطالعه انجام نخواهیم داد.