ساعت:

9:19 ق.ظ

تاریخ:

18 آذر 1402

شهرداری شیروان

صورتجلسه شورای اداری شهرداری