ساعت:

4:26 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

صورتجلسه شورای اداری شهرداری