ساعت:

4:13 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عباس کاظمی: انسان؛ پیکره اصلی شهر و شهروند، پایه‌گذار شهر خوب

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: فرد به عنوان یک عنصر سازنده برای جامعه و محیط باید تلاش لازم را در رشد محیط اجتماعی داشته باشد و اگر تک تک این عناصر وظایف خود را حول محور ساختن یک شهر خوب به درستی انجام دهند، شهری سالم و زیبا ایجاد می شود.

 

 

 

عباس کاظمی”عضو شورای اسلامی شهر شیروان” با بیان اینکه شهر خوب در گرو نگاه یک شهروند خوب است، گفت: پرورش توانایی و صلاحیت دموکراتیک شهروندان، افزودن بر چارچوب‌های اجتماعی و بسترهای مادی، بیشتر در گرو آموزش شهروندان است، بنابراین برای داشتن یک شهر خوب با شهروندان خوب باید تک تک عموم تحت آموزش‌های لازم و فرهنگ شهرنشینی قرار گیرند.

 

 

کاظمی یادآور شد: فضیلت‌های شهروندی مانند اطاعت از قانون، رعایت پاکیزگی و مراقبت از مکان‌های تفریحی و حتی فداکاری برای دفاع از محیط در برابر تهدیدهای برونی و درونی و به عنوان مجموعه افرادی که در یک پیمان شهروند، پیکره یک ملت واحد را تشکیل می‌دهند.