ساعت:

7:22 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

عبدالرضا نورانی مقدم: آزمون دوره آموزش غیرحضوری آتش نشانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در ادامه برنامه های آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان؛ آزمون کلاس های غیر حضوری شهرداری برگزار می شود , شهرداری شیروان در اولین آزمون کلاس های غیر حضوری کارکنان، پرسنل آتش نشانی و خدمات ایمنی را روانه آزمون نمود.

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” گفت: برابر هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی و با بهره گیری از مراکز و مؤسسات علمی مورد تأیید استانداری، دوره های غیرحضوری در رشته های آتش نشانی، حقوق، حمل و نقل، خدمات شهری، شهرسازی، عمران و امور مالی هدف قرار گرفت و آزمون های مرتبط طی مدت پیش روی در حال برگزاری است و در صورت قبولی پرسنلی که ثبت نام نموده اند؛ گواهینامه آموزش “غیر حضوری” اعطاء می شود.

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان افزود: امروز آموزش در هر کشوری حرف اول را می زند و شهرداری شیروان در راستای تقویت بحث آموزش، ارائه و توسعه مباحث آموزشی را از اولویت های کاری خود قرار داده است  و بر آن هستیم تا ارائه آموزش های درست را در کنار ارتقاء فرهنگ آموزش به عنوان زمینه ساز توسعه جامعه، مهیا کنیم.