ساعت:

9:16 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

عضو کمیته آموزش: رسيدن به اهداف سازمان وابسته به دانش و توانایی توأمان كاركنان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: امروزه سازمان ها شاهد ورود نيروهاي جديدي هستند كه خواسته ها و انتظارات متفاوتي با نسل هاي گذشته نيروهاي كار دارند. اين افراد با نگرش همه جانبه نسبت به موضوعات پيرامون سعي دارند تا با دانش و اندوخته خود سراغ راه حل منطقي مسائل و موضوعات سازماني بروند.

 

  عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان” گفت: افرادي كه به استخدام سازمان در مي‌آيند علاوه بر معلوماتي كه در دبستان، دبيرستان و دانشگاه كسب كرده‌اند و براي ورود به اجتماع و خدمت مؤثر، آماده شده‌اند؛ به آموزش تخصصي و حرفه‌اي نيز نياز دارند تا دانش فني و مهارت‌هاي لازم را براي انجام شايسته وظايف واگذار شده به دست آورند. اين آموزش‌ها به كاركنان كمك مي‌كند تا نقش فعال‌تر و مؤثرتري در نيل به اهداف سازمان ايفا كنند.

 

 

وی یادآور شد: رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. امروزه سازمانها شاهد ورود نيروهاي جديدي هستند كه خواسته ها و انتظارات متفاوتي با نسل هاي گذشته نيروهاي كار دارند. اين افراد با نگرش همه جانبه نسبت به موضوعات پيرامون سعي دارند تا با دانش و اندوخته خود سراغ راه حل منطقي مسائل و موضوعات سازماني بروند.

 

 

 

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی شهرداری شیروان افزود: شکی نیست که آموزش پرسنل کمک بزرگی در راه پیشرفت یک سازمان باشد و در دنیای امروز شرکت ها و سازمان ها ناگزیر هستند مدام خود را با شرایط متغییر وقف دهند و انعطاف پذیر باشند، آموزش پرسنل امری اجتناب ناپذیر است.