ساعت:

9:55 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

عضو کمیته آموزش و توانمند سازی: لزوم وجود تمام ویژگی ها و توجه به مخاطب در یک نامه اداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: آن چه سبب می شود که به جای استفاده ازانواع وسایل ارتباطات از نوشته استفاده شود، آثار، قدمت و سندیت داشتن یک نوشته می باشد. خواسته، اطلاعات فکر و آگاهی هر فرد که از مغز و فکر تراوش  کند و به وسیله ی قلم وکاغذ، می توان تغییر بیان را در نوشته با هدف معین و مشخص، بهتر به مخاطب رساند. از نوشته به عنوان سند قابل دفاع و در مراحل دیگر در زمان های مختلف استفاده می شود و بنابراین بر سایر ارتباطات ارجعیت دارد

 


 

عبدالرضا نورانی مقدم” مدیر امور اداری و کارگزینی و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” با اشاره به لزوم بهبود محیط کسب و کار در جمیع جهات اداری، به لزوم وجود تمام ویژگی ها و توجه به مخاطب در یک نامه اداری تأکید نمود و گفت: دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری را به انحاء مختلف و در سطح رده های مختلف سازمانی برگزار و در این دوره، سعی بر آن شده است که به صورت مختصر کلیه مواردی که باید در نگارش نامه جهت رعایت اصول صحیح و پیگیری مسئولین و کارشناسان و متصدیان با اولویت دست اندرکاران تهیه، تدوین و امضاء مکاتبات و جلب توجه بیشتر و ادای مفهوم اصلی به مخاطب و توجه به شأن مخاطب، آموزش لازم داده شود

 

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان ادامه داد: از جمله مبانی و اصول مطرح، 1- مفاهیم اولیه ارتباطات و اطلاعات 2- آشنایی با انواع نامه اداری(بخشنامه،  شیوه نامه، آیین نامه، صورت جلسه، فرمان، حکم، ابلاغ، دستور، گزارش) 3- ضوابط تنظيم نامه اداری و اصول نگارش نامه اداری و اجزاي مختلف یک  نامه اداری و مشخصات يك نامه اداري و انواع نامه اداری از دیدگاه مختلف نشانه گذاری صحیح نامه های اداری،  شيوه املاي پارسي(رعايت نكات املايي) نامه اداری، اصول تنظيم نامه اداري، ويژگي هاي يك نامه اداري خوب، رعايت قواعد دستوری در نوشتن نامه اداري، واژه ها و تركيبات برگرفته شده از عربي حشو(كلمه و عبارات زايد)، ويرايش و پردازش نامه اداري 4- نمونه نامه اداري می باشد