ساعت:

9:53 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

علی اصغر میرزازاده؛ کشتی گیر برتر شهرداری شیروان، مورد تقدیر واقع شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان به نقل از مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان؛ جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به اتفاق معاونین شهرداری، طی مراسمی از محسن محمّدزاده، همکارمان در شهرداری که مقام اول کشتی استان را در اسفراین کسب نموده، تقدیر نمود.

 

 

علی اصغر میرزازاده” مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان ” به برنامه تقدیر از محسن محمّدزاده از دریچه دوربین اشاره نمود: