ساعت:

10:06 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

فرهاد زراعتکار: تعطیل یک واحد مرغداری به موجب رأی کمیسیون

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: در راستای اعمال بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، پرونده یک واحد مرغداری که فعالیت آن از مصادیق خلاف بهداشت تلقی و در کمیسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها طرح شده بود، منجر به صدور رأی تعطیل شد.

 


 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” با اشاره به فعالیت مستمر واحدهای زیرمجموعه معاونت خدمات شهری در راستای صیانت از حقوق ساکنین محدوده شهر و حریم، از تشکیل منظم جلسات کمیسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها خبر داد و گفت: تعدادی پرونده که فعالیت آن از مصادیق تخلف بهداشتی بود، به کمیسیون ارجاع و برخی منجر به صدور رأی شده است.

 

 

زراعتکار به پلمب یک واحد مرغداری که در کمیسیون مقرر در تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، رأی به تعطیل صادر شده بود، خبر داد و یادآور شد: واحد اجراییات و سایر واحدهای زیربط شهرداری با حضور جواد سرایداردبیر کمیسیون مزبور نسبت به اجرای رأی کمیسیون و تعطیل واحد مرغداری یاد شده اقدام نمودند.