ساعت:

09:28

تاریخ:

8 فروردین 1402

شهرداری شیروان

فرهاد زراعتکار: شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر مفهوم ندارند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند، چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی ندارند.

 

 

 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” در جلسه دست اندرکاران زیرمجموعه معاونت خدمات شهری مبنی بر بررسی وضعیت فضای سبز شهری و نیز ساماندهی پارک های شهر؛ بیان داشت: فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوزیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای محیط زیستی یا بازدهی اکولوزیکی آنهاست که شهر ها را برای زیستن مساعد می سازد. اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید.

 

 

زراعتکار با جمع بندی مباحث مطروحه در جلسه مذبور به مهمترین کارکرد های فضاهای سبز در شهر ها اشاره نمود و آن را چنین برشمرد:

1. کارکرد تفریحی: پارک ها بهترین محل برای آرامش و رفع خستگی هستند.

2. کارکرد بهداشتی : پارک ها و فضای سبز را می توان در زمره مراکز  تامین کننده بهداشت و جان و روان افراد دانست.

3. کارکرد ارتباطی: پارک ها زمینه ساز روابط نانوشته ای هستند که با توجه به نیاز های اقشار مختلف اجتماعی شکل و دوام می یابد.

4. کارکرد آموزشی: بازی و سرگرمی در آموزش و پرورش جسم و ذهن کودکان سهم موثری دارد.

5. کارکرد خرید و فروش: به رغم اینکه پارکها جایگاه گردش و آرامش هستند به دلیل حضور گسترده مردم در آنها جای مناسب و پررونقی برای عرضه کالاهای مختلف مورد نیاز گردشگران هستند.

 

 

معاونت خدمات شهری از ساماندهی چند پارک شهر در چهار ماه باقی مانده سال 94 خبر داد و گفت: پارک شهید فهمیده و پارک کوثر در اولویت کاری ساماندهی هدف می باشد، که در این راستا؛ سرویس های بهداشتی، نمازخانه و مراکز خرید و فروش مستقر در این پارک ها به فناوری روز، نوسازی و بهسازی می شود.