ساعت:

7:47 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

فرهاد زراعتکار: نهادینه کردن یک روز به نام – شهر تکانی – در شیروان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: جلسه چهارم برنامه ریزی استقبال از بهار 95 به ریاست زراعتکار”معاون خدمات شهری” جهت اتخاذ تدابیر و تصمیم به موقع و نیز بررسی اقدامات انجام شده و باقیمانده ساعت شش صبح بیستم اسفند 94 در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.

 

 

فرهاد زراعتکار”معاون خدمات شهری شهرداری شیروان” با اشاره به اینکه از ابتدای اسفند 94 به صورت پی در پی برای برنامه ریزی صحیح و انجام به موقع برنامه های استقبال از بهار 1395 و نیز کاهش مخاطرات احتمالی مراسم چهارشنبه سوری پیش روی برگزار می شود، در جلسه بیستم اسفند 94، گفت: برنامه ریزی های انجام گرفته با هدف آماده سازی شهر جهت استقبال از بهاری متفاوت در شیروان برای شهروندان و مسافران است و با خانه تکانی شهری سال را به پایان خواهیم برد.

 

 

معاون خدمات شهری شهرداری شیروان ادامه داد: طرح شهر تکانی را با مشورت و اتخاذ تصمیم بایسته و تدوین جزییات در یک روز از اسفند نهادینه می کنیم.

 

 

گفتنی است در این جلسه؛ مسئولین و کارشناسان واحدهای اجرایی و دیگر شهرداری شیروان به بیان اقدامات انجام شده و نیز برنامه های در دستور کار پرداختند و نتیجه گیری های حاصله و صورتجلسه برای اجرا برای واحدها ارسال و ابلاغ شد.