ساعت:

4:35 ق.ظ

تاریخ:

1 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

ف مثل فرهنگ شهروندی

در فرهنگ دینی ما مسلمانان « قدر شناسی و قدر دانی » تا آنجا مهم است و مورد تاکید قرار دارد که صراحتا آمده است « تشکر از مخلوق در حقیقت تشکر از خالق است » در تحلیل چرایی این اهمیت به نکات بس مهمی بر می خوریم که معلوم می کند دین مبین اسلام چه اندازه بر ضرورت همدلی و دل یکدله کردن مسلمانان اصرار می ورزد.

بنابراین یکی از ویژگی های مهم فرهنگ شهروندی نیز می تواند قدردانی باشد ، چرا که این امر چنان انگیزه ای می دهد که حدی برایش متصور نیست.

در روزهای گذشته اما جلوه های دیگری از این فرهنگ را در کارگران شریف شهرداری شاهد بودیم، آنجا که تمام قد به صحنه آمدند و از همه آنهایی که به کارگران می اندیشند و برای رفاه و آسایش آنها قدم بر می دارند تقدیر و تشکر کردند
امیدواریم در سایه این فرهنگ متعالی ، مردم شیروان این مهد فرهنگ و هنر ، روز به روز همدل تر و هم افزاتر شده و با وحدت و همبستگی خود کمک کنند، تا خادمان شهر راه توسعه را با انگیزه بیشتر و گام های بلندتر بردارند