ساعت:

10:30 ب.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

كمك 130 ميليون توماني شهرداري شيروان به كتابخانه هاي عمومي

كمك 130 ميليون توماني شهرداري شيروان به كتابخانه هاي عمومي


 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان
شهردار شيروان : فرهنگ كتابخواني بهترين ظرفيت براي مقابله با جنگ نرم است شاهرخ شاهرخي تأكيد كرد : توصعه فرهنگ كتاب خواني در جامعه بهترين ظرفيت براي مقابله با جنگ نرم است وي ادامه داد كتابخواني به عنوان يك نياز در جامعه بايد در سبد مصرفي خانواده ها قرار گيرد. مديريت شهري شيروان گفت : استفاده از كتاب هاي سودمند مي تواند  به ارتقاي بصيرت منجر شود. از اين رو خواندن كتاب هاي سودمند همانند جويباري است كه ريشه هاي علم و آگاهي و انديشه بشري را سيراب و فطرت پاك انسان را شاداب نگه مي دارد. شاهرخي افزود افتخار خادمان فرهنگي در اركان مديريت شهري و شهرداري اين است كه توجه ويژه به كتاب و كتابخواني و مباحث آن دارند. عضو شوراي فرهنگ عمومي شيروان بيان داشت كتابخانه هاي به عنوان سنگر و كتاب به عنوان يك سلاح كار آمد و خواندن آن به عنوان استفاده از اين سلاح سودمند مي تواند مسائل ضد فرهنگي را خنثي سازد. شهردار شيروان : توصعه كتابخوانه ها و تجهيز آنها و همچنين جذب جوانان به اين پايگاه هاي علمي و ترويج مطالعه جوانان عزيز را از خطرات فرهنگي نجات و جامعه را بيمه مي كند.