ساعت:

4:13 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی؛ دانشگاهیان و صاحب نظران در حوزه مدیریت شهری وارد شوند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: اساتید، دانشگاهیان، سیاست گذاران، برنامه ریزان و صاحب نظران حوزه مدیریت شهری به طرح دیدگاه های خود و انتقال تجربیات پیرامون راهبردهای توسعه دارالمصلین شیروان و حرکت به سمت شهر دانش بنیان و ارائه منابع درآمدی پایدار بپردازند.

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” در جلسه معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف شهرداری شیروان که برای تبادل نظر راجع به توسعه شهر در حوزه مدیریت شهری برگزار شده بود، گفت: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، حوزه مدیریت شهری در هر شهر وظایفی دارد، که این شهر نیز از این مقوله مستثنی نبوده و باید در این مسیر حرکت مدون و جامع تری داشته باشیم.

 

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان پس از استماع نظرات کارشناسی اصحاب حاضر در جلسه با محوریت توسعه شهر شیروان با منشأ وظایف و رسالت شهرداری و هم جمع بندی راهکارهای دست یابی به منابع پایدار درآمدی؛ ادامه داد: سکونت در “شهر” آثاری بر زندگی فردی و جمعی انسان‌ها می‌گذارد که موضوع تأمل اندیشمندان اجتماعی بوده است. چند وجهی بودن این اثرات و نیز فرآیندها و جریانات موجود در درون اجتماعات شهری، متفکران بسیاری را از علوم مختلف به خود مشغول داشته است و اعضای شورای اسلامی شهر شیروان، شهردار شیروان و شما کارشناسان خادم مردم نیز در این باره، اتفاق نظر دارید و برای بروز بهترین آثار تلاش می نماییم.

 

 

محمّدزاده قانعی در پایان افزود: از اساتید، دانشگاهیان، سیاست گذاران، برنامه ریزان و صاحب نظران حوزه مدیریت شهری می خواهیم به طرح دیدگاه های خود و انتقال تجربیات پیرامون راهبردهای توسعه دارالمصلین شیروان و حرکت به سمت شهر دانش بنیان و ارائه منابع درآمدی پایدار بپردازند و در این باره، بیشتر ارکان مدیریت شهری شیروان را همراهی نمایند.