ساعت:

5:53 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی: ارمغان و بهار پروژه های عمرانی در فصل پاییز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” از بهار پروژه های عمرانی شهرداری شیروان در فصل پاییز خبر داد و به اقدامات خوب شهرداری در هفت ماه ابتدای سال 1393 در مدیریتی جهادی به فراهم نمودن زیرساخت کارهای بزرگی اشاره نمود.

 

عقیل آریان فرد”روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از نگاه ویژه شورای اسلامی شهر شیروان در روند طرح های مطالعاتی و پروژه های در دست اقدام شهرداری شیروان در امر توسعه و آبادنی شهر گفت و از سخنان رییس شورای اسلامی شهر شیروان در باب بهار پروژه های عمرانی شهرداری شیروان و فراهم شدن زیرساخت کارهای بزرگی در مدیریت شهری شیروان خبر داد.

 

محمّد محمّدزاده قانعی“رییس شورای اسلامی شهر شیروان” که کارهای شهرداری شیروان را از پنجره مردمی خوب رصد می کند، گفت: با توجه به گزارشاتی که از جعفر بورنگ”شهردار شیروان” می خواهم و حسب گزارشات مستدلی که وی و تیم توانمند همراهش در شهرداری ارائه می نمایند، می بینم که زیرساخت کارهای بزرگی فراهم شده و امورات خدماتی و عمرانی با مطالعه پیش می رود و نیازسنجی های شهر با عزم جدی و بر اساس منطق، صرفه جویی، رعایت صرفه و صلاح شهرداری صورت می پذیرد، که این خیلی خوب است و انتظار شورای اسلامی شهر شیروان هم همین است که به حمد و قوه الهی با مدیریت خوب شهردار شیروان و همت والای معاونین، مدیران و پرسنل شهرداری، این مهم محقق شده است.

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان که خود فعال فرهنگی دینی می باشد، ادامه داد: شعار سال که مقام عظمای ولایت(مدظله العالی) بیان فرموده اند، در اقدامات شهرداری شیروان مشهود است، جلوگیری از اسراف و تبذیر هم که در شرع بدان خیلی تأکید شده، خوب لحاظ می شود و از اقدامان و نگاه شرعی و قانونی شهردار و نیروهای تحت امرش متشکرم.

 

محمّدزاده قانعی افزود: عملکرد شهرداری شیروان را طی هفت ماه ابتدای سال 1393 دیدیم و از طرح های مطالعاتی و پروژه های دست اقدام این نهاد، با خبر هستیم و با توجه به اقدامات خدماتی و عمرانی در دست اقدام، مردم، بهار پروژه های عمرانی را در فصل پاییز خواهند دید و ارمغان تلاش های مدیریت شهری شیروان را دریافت می نمایند.

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان به انعقاد قرارداد نهایی احداث پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی واقع در میدان انقلاب شیروان را بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهری نام برد که بعد از سال ها معلق بودن و توقف، در آبان 93 مرحله فنداسیون و اسکلت آن آغاز می گردد.

 

وی نقش نظارتی شورای شهر را در تسریع روند اجرایی اقدامات مذکور بسیار مهم ارزیابی کرد و روند سریع توأم با دقت شهرداری شیروان در نیمسال اول 1393، موجب شده تا مدیریت شهری شیروان در وظیفه خطیر خود برای توسعه همه جانبه مباحث شهری و ایجاد فضای آرامش و آسایش برای شهروندان سرافراز باشد.