ساعت:

8:06 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی: توجه به مباحث فرهنگی؛ اولویت کاری مدیریت شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان و اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان: توجه به پتانسیل های دارالمصلین شیروان و برقراری عدالت و توسعه شرط پیشرفت هرچه بیشتر موردنظر شورای اسلامی شهر شیروان است. از همه ظرفیت ها برای مباحث فرهنگی، مذهبی و ملی استفاده بهینه شود.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان و مدیر فرهنگی اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان” از برگزاری جلسه مشترک هم اندیشی رییس شورای اسلامی شهر شیروان و شهردار شیروان با رییس و اعضای اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان در پانزدهم تیر 1394 خبر داد و گفت: در این جلسه رسالت اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری به عنوان رکن تأثیر پذیر در جامعه و مقوله مدیریت شهرداری؛ مورد بحث قرار گرفت.

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” نیز با مدنظر قراردادن وظایف ذاتی و عرفی اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان؛ بیان داشت: ارکان مدیریت شهری شیروان در دوران فعالیت خود به دنبال برقراری عدالت، توسعه و پیشرفت هستند و در این مسیر گام های جدی برداشته و برخواهیم داشت.

 

 

محمّدزاده قانعی افزود: مباحث فرهنگی را در اولویت کاری قرار داده ایم و امروز نیز با توجه به تشکیل اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان؛ برآنیم که این اولویت ها و برنامه ها، محقق گردد. شهرداری یک نهاد عمومی است که رسالت عمرانی آن توأم با رسالت فرهنگی باید همگام پیش رود و فرهنگ و عمران مکمل یکدیگرند.