ساعت:

3:42 ب.ظ

تاریخ:

4 تیر 1403

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی: عملکرد باید بیانگر رسالت فرهنگی باشد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان:«مسئله فرهنگ و قضایای فرهنگی خیلی مهم است …، اهمیت کار فرهنگی نباید مورد غفلت قرار گیرد، در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و کشور ما تلاش فرهنگی است، این مبالغه نیست، علت هم این است که آنها می‌دانند اگر در تلاش‌های فرهنگی علیه انقلاب موفق و پیروز شوند، بقیه کارها برای آنها آسان خواهد شد، لذا روی آن متمرکزند.»

 

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” در جلسه بیست و نهم تیر 94 خود با رییس و اعضای اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان، بیان داشت: شما مسئولین بخش فرهنگی ما باید با بسیج نیروهای متعهد، با انگیزه و دلسوز که اکنون شاهد حضور آن ها می باشیم و با همتی مضاعف در سازمان دادن امکانات که در بسیاری از موارد مستعد کارهایی به مراتب بهتر و بیشتر می‌باشند، در یک موقعیت کاملاً فعال تر، قرار گیریم. زمینه‌های لازم را برای هدایت ظرفیت‌ها به سمت برنامه های مدون تر فرهنگی مروج مسائل دینی و ملی و ارزشی و اخلاقی فراهم نمایید.

 

 

 

وی افزود: در بیان اهمیت مباحث فرهنگی کافی است، رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامه برکاته) در سخنرانی 85/6/6 می‌فرمایند: «مسئله فرهنگ و قضایای فرهنگی خیلی مهم است ….. اهمیت کار فرهنگی نباید مورد غفلت قرار گیرد، در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و کشور ما تلاش فرهنگی است، این مبالغه نیست، علت هم این است که آنها می‌دانند اگر در تلاش‌های فرهنگی علیه انقلاب موفق و پیروز شوند، بقیه کارها برای آنها آسان خواهد شد، لذا روی آن متمرکزند.» را سرلوحه کار و اندیشه قرار دهیم.

 

 

 

سیداحمد اکبرپور”رییس اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری شیروان” نیز در حسین جلسه؛ گزارش عملکرد و رویکرد این اداره را بیان نمود.