ساعت:

3:57 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

محمّدزاده قانعی: مهم ترين دغدغه ما در مديريت شهري، سلامت روح و روان شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: امروزه با گسترش شهرها و افزایش جمعیت و تعداد خودروها، معضلات ناشی از ترافیک روز به روز در حال افزایش است. در این وضعیت گسترش سیستم حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها در کاهش تبعات ناشی از تراکم و ازدحام خودروها در معابر مطرح است.

 

 

 

محمّد محمّدزاده قانعی”رییس شورای اسلامی شهر شیروان” در نشست صمیمی با دست اندرکان حمل و نقل در مدیریت شهری شیروان که برای عرض تبریک روز حمل و نقل و گرامی داشت 26 آذر بود، گفت: امروزه ازمهم ترین مسائل و معضلات شهری به خصوص در مناطق شهری، حمل ونقل عمومی درون شهری است. کمبود و نارسایی حمل و نقل عمومی از موانع اساسی رشد و توسعه شهری به شمار می رود.

 

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان؛ 26 آذر”روز حمل و نقل” را به اعضای شورای سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل این سازمان از سوی خود و به نمایندگی از تک تک اعضای شورای اسلامی شهر شیروان تبریک گفت و ادامه داد: سیستم حمل و نقل باید درعین حال که نیاز جا به جایی افراد یک جامعه را تأمین می نمایند، از نظر مالی نیز قابل توجیه باید باشد. هدف اساسی سیستم حمل و نقل عمومی جا به جایی انبوهی از مسافران در ساعت های اوج ترافیک به ویژه سفرهای به قصد اشتغال می باشند.

 

 

 

محمّدزاده قانعی افزود: امروزه مسایل و مشکلات مرتبط با امر جابجایی در شهرها، به شکل ازدحام ترافیک، اتلاف زمان، آلودگی هوا و سایر مزاحمت های زیست محیطی خودنمایی می کند. همراه با رشد سریع جمعیت شهری و توسعه ی شهرها، عامل مهمی که در ابعاد گوناگون زندگی انسان ها مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد، حمل و نقل و ترافیک است. جابجاشدن انسان ها در شهرهای بزرگ از بابت زمان، ایمنی، هزینه دارای اهمیت خاصی بوده و باید مورد توجه مدیران شهری باشد. مدیران و دست اندرکاران تمامی حوزه های مدیریت شهری به سلامت روح و روان مردم توجه داشته باشند.

 

 

رییس شورای اسلامی شهر شیروان از مدیران سازمان حمل و نقل همگانی شهر شیروان و حومه، نیز صاحب نظران حوزه حمل و نقل خواست: با توجه به موقعیت دارالمصلین شیروان و توجه به رشد جمعیتی شهر، برنامه ریزی جامع، درازمدت و مدونی را در عرصه حمل و نقل درون شهری داشته باشند و زیرساخت های توسعه پایدار را در زمینه حمل و نقل هم فراهم آورند.

 

 

محمّدزاده قانعی در پایان یادآور شد: آینده متعلق به فرزندان ماست و باید برای آن ها در ابعاد مختلف نیز برنامه ریزی داشته باشیم.