ساعت:

8:36 ب.ظ

تاریخ:

27 تیر 1403

شهرداری شیروان

مردم:از شورای اسلامی شهر و شهردار متشکریم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان:اهالی و ساکنین خیابان رزاز  41 و 43 طی پیامی مندرج در روزنامه خراسان شمالی مورخ 93/6/26 ،از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان تقدیر نمودند.

به روایت تصویر:

 

متن تقدیر:

 

 

در متن این تشکرنامه آمده است:

اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیروان

و

جناب آقای مهندس بورنگ شهردار شیروان

 مسئول محترم واحد عمران ومسئول محترم نقشه برداری شهرداری

بدینوسیله از حسن همکاری شما در انجام آسفالت خیابان رزاز 41 و 43 کمال تقدیر و تشکر را داریم ،توفیق روز افزون شما و همکاران محترمتان را در راه انجام خدمات ارزنده از خداوند منان مسئلت داریم.

اهالی خیابان رزاز 41 و 43