ساعت:

4:08 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

مسئول روابط عمومی شهرداری شیروان: بورنگ و میرزازاده مورد تقدیر واقع شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان؛ جمعی از ورزشکاران شهرداری شیروان طی ارسال الواح جداگانه ای از نگاه و حمایت های جعفر بورنگ”شهردار شیروان” به ورزش و از مدیریت خوب علی اصغر میرزازاده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” در برنامه های ورزشی کارکنان، تقدیر نمودند.

 

 عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شهرداری شیروان”، ضمن اشاره به مزین بودن الواح تقدیمی ورزشکاران شهرداری شیروان به شهردار شیروان و مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان به سخنی از پیامبر اعظم(ص) که فرموده اند:« چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود و گناهش بماند و کاری که رنجش برود و اجرش اندوخته شود. »، به متن تقدیرنامه ها به روایت عکس اشاره نمود: