ساعت:

7:48 ب.ظ

تاریخ:

29 تیر 1403

شهرداری شیروان

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان؛ ما برآنیم که شیروان را به جای بهتر زیستن تبدیل کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ تلاش شهرداری در مجموعه شهر از ابتداي حضور جعفر بورنگ”شهردار شیروان” و با رویکرد شورای اسلامی شهر شیروان در کار و توسعه و عمران شهر، توجه يکسان به تمان نقاط شهر می باشد. هدایت و نظارت بر امور عمرانی شیروان در تهیه و تنظیم طرح های زیر بنایی اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورت ها و نیازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر است.

 

 

عقیل آریان فرد”مسئول روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان” از توجه شهرداری به ارائه آمار و اطلاعات مطمئن و مصوب در بحث پروژه های عمران شهری همراه با در نظر گرفتن زمان مناسب(تصویب و چگونگی اجرای سرمایه گذاری) گفت و نظر ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” را بر اینکه: اگر این مهم صورت گیرد پروژه های خوب و مطلوبی در شهر شیروان اجرا می شود را یادآور شد.

 

 

ابوذر رجایی”مسئول واحد عمران شهرداری شیروان” به عملکرد خوب نیروی انسانی دلسوز و توانای شاغل در واحد عمران اشاره نمود و برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر اجرای وظایف و اهداف پیش رو را نگاه ویژه شهردار شیروان و خود دانست و بیان داشت: عملکرد کارکنان زحمتکش واحد عمران، مطلوب و رضایت بخش است و ما بر آنیم که: در کنار همدلی و هماهنگی های موجود در مجموعه مدیریت شهری شیروان و با اخذ تصمیمات بزرگ به سمت و سویی حرکت نماییم که اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سطح شهر ماندگار شوند.

 

 

مسئول واحد عمران شهرداری شیروان بر این باور است که: ما شهرها را می سازیم و شهرها نیز ما را و ادامه می دهد: پس بی شک شهری را می سازیم که در خور شأن مردم باشد و انسان سازی خوب.

 

 

رجایی به عملکرد پرسنل واحد عمران در هشتم آبان 93 به روایت عکس گفت: