ساعت:

3:04 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری شیروان : همکاری مردم فهیم شهر نقش انکار ناپذیری در بهداشت و پاکیزگی شهر دارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری شیروان آقای محسن کارجی مسئول واحد مدیریت پسماند این شهرداری طی مصاحبه ای با خبرنگار ما ضمن تشریح فعالیت های امروز این واحد به نقش مهم شهروندان در حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر اشاره کرد و گفت : مردم فهیم شیروان خود شاهد هستند ، که خادمان شهر هر روز به صورت مستمر به تنظیف و پاکیزگی کوچه ها و خیابان ها می پردازند اما این زحمات وقتی نتیجه می دهد که شهروندان عزیز نیز با خادمان خود همکاری کرده و با ما در حفظ بهداشت و پاکیزگی شیروان همراهی کنند

وی در همین رابطه به نقشی که شهروندان و خاصه کسبه در پاکیزگی آبراه های شهر دارند پرداخت و افزود : همکارانم مرتب در حال لایروبی و گندزدایی آبراه ها هستند بنابراین به حق انتظار داریم همشهریان محترم و بویژه کسبه گرامی از ریختن پسماند ، نخاله و سرشاخه در آبراه ها پرهیز کنند تا موجب مسدود شدن این آبراه ها نباشیم

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری شیروان سپس به نظافت گروهی همکارانش در خیابان های امیرکبیر ، شهید کامیاب ، ساحلی ، پل کشاورز تا پل یک کلام اشاره کرد و خاطر نشان نمود : علاوه بر این اقدامات همکارانم اقدام به شستن جداول خیابانهای ورزش ، خیام ، فردوسی و فلسطین کردند و در چند محدوده شهر هم به جمع آوری نخاله ها پرداختند