ساعت:

9:56 ق.ظ

تاریخ:

15 اسفند 1402

شهرداری شیروان

مشاور شهردار شیروان؛ اخذ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده ممنوعه شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اصلاح شد و بر این اساس؛ عوارض مربوط به تردد انواع وسایل نقلیه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، پس از تصویب در شورای اسلامی شهر، توسط شهرداری همان شهر اخذ می گردد.

 

 محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” گفت: هیئت وزیران در تاریخ 18/8/93 و به استناد اصل 138 قانون اساسی، پیشنهاد وزارت کشور را مبنی بر اصلاح تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورد تصویب قرار داد و به تبع اصلاحیه مزبور که در تاریخ 28/8/93 در ویژه نامه شماره 732 سال 70 شماره 20302 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، متن آتی جایگزین تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا گردید: « عوارض مربوط به تردد انواع وسایل نقلیه مجاز در محدوده ممنوعه تردد در هر شهر، پس از تصویب در شورای اسلامی شهر، که با رعایت ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود، توسط شهرداری همان شهر اخذ می گردد.»