ساعت:

6:50 ب.ظ

تاریخ:

2 اردیبهشت 1403

شهرداری شیروان

مشاور شهردار شیروان: ارزیابی عملكرد شهرداري‌هاي كشور در حوزه حمل و نقل و ترافيك

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به منظور معرفي شهرداري ها و شركت‌هاي برتر ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بار و مسافر، ارزيابي عملكرد شهرداري‌هاي سراسر كشور در حوزه حمل و نقل و ترافيك را آغاز نموده است.

 

 محمّدرضا امیرسهرابی”مشاور شهردار شیروان” گفت: به منظور انتخاب شهرداری ها و شرکت های برتر ارائه دهنده خدمات حمل و نقل بار و مسافر، به تجویز مفاد ماده سه آيين نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، عملکرد شهرداری های سراسر کشور در حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد ارزیابی واقع می شود.

 

 

امیرسهرابی ادامه داد: در اين فرايند گروه‌هاي شهري منطبق بر گروه بندي صورت گرفته در آئين نامه بهبود تردد در معابر شهري و حومه در چهار گروه، شهرهاي گروه الف(كلان‌شهرها)، شهرهاي گروه ب(شهرهاي بالاي 300 هزار نفر و مراكز استان‌ها)، شهرهاي گروه ج(شهرهاي 100 هزار تا 300 هزار نفر)، گروه د(شهرهاي 30 هزار تا100 هزار نفر) مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

 

 

وی افزود: شهرداري‌هاي برتر هر گروه، در همايش روز ملي حمل و نقل كه زمستان سال جاري برگزار خواهد شد، معرفي و تقدير مي شوند.