ساعت:

9:54 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

معاون شهرداری شیروان: پیگیری طرح جامع و بافت های فرسوده، شدت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: پیگیری طرح بافت های فرسوده، سکونت های غیررسمی و طرح جامع شهر شیروان به محمّد صادق پور سپرده شد و بر این اساس؛ روند تازه ای در دستیابی سریع تر به طرح های مزبور آغاز شد، تا به زودی شهر شیروان، اجرای این طرح ها را لمس نماید.

 

 

 مسعود الهی”معاون شهرداری شیروان” گفت: با توجه به اهمیت موضوع اخذ نتیجه نهایی طرح بافت های فرسوده، سکونت های غیررسمی و طرح جامع شهر شیروان و اجرایی شدن آن برای شهر و شهروند، شهردار شیروان طی ابلاغ در بیست و نهم آذر 1393، محمّد صادق پور را برای پیگیری طرح های یاد شده انتخاب نمود و از وی خواست؛ بصورت مجدانه در این مبحث گام برداشته و نتیجه اقدامات را گزارش نماید.

 

 

الهی افزود: طرح جامع، طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي، تأسيسات، تجهیزات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط(ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويتهاي مربوط به آنها تعيين شده و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي گردد و بر حسب ضرورت، قابل اصلاح و تجديد نظر مي باشد.

 

 

معاون شهرداری شیروان ادامه داد: طرح جامع شهري به منظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه شهر و تأمين نيازمنديهاي آن، بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه شهري در يك دوره ده ساله و بر اساس طرح جامع ناحيه اي تهيه مي شود. در واقع طرح جامع برنامه اي است كه بصورت راهنما عمل مي كند و خط مشي كلي سياستهاي توسعه شهري را تعيين مي كند.

 

 

این مقام مسئول و کارشناس شهرسازی در پایان به تهیه طرح مرمت و احیا، که در قالب مطالعات و پیشنهاداتی که به ارائه طرح و برنامه در خصوص ابنیه و فضاهای ارزشمند بافت و باز زنده سازی ساختار کالبدی و تعیین کاربری جدید منطبق با نیازهای امروز می پردازد و همچنین مجموعه مطالعات و پیشنهاداتی که در مقیاس شهرسازی در رده طرح های تفصیلی موضعی به ارائه راهکارهای اجرایی می پردازد، به عنوان طرح بهسازی هم اشاره ای نمود.