ساعت:

6:28 ق.ظ

تاریخ:

25 تیر 1403

شهرداری شیروان

معاون شهرسازی و امور زیربنایی: پروژه های عمرانی یکی از مهمترین سازه های اجتماعی یک شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: مبلمان شهری هویت یک شهر را می سازند بر این اساس حرکت در مسیر استاندارسازی طرح های شهری یک ضرورت مهم برای شهرداری است. کیفیت موضوع مهمی در اجرای پروژه های عمران شهری است. توجه به این مهم، موجب پیشگیری از دوباره کاری ها همچنین کاهش هزینه های شهری می شود.

 

 

مسعود الهی”معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری شیروان” در جلسه سوم مرداد ماه 1395 بررسی طرح پروژه بلوار دفاع مقدس شهر شیروان که با مسئول دفتر فنی شهرداری، مسئول واحد شهرسازی شهرداری و مشاور طرح برگزار شد، انجام عملیات های مختلف عمرانی، زیربنایی، فرهنگی، اقتصادی و … توسط مجموعه مدیریت شهری را مهم ارزیابی و بیان کرد: لحاظ کردن موضوع کمی و کیفی در اجرای اقدامات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه به آن از ملزومات مدیریت شهری شیروان به شمار می رود.

 

 

 

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری شیروان با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های شهری در کنار توجه به کیفیت اجرای این طرح ها، افزود: هدف از توجه به سرعت و کیفیت پروژه ها رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و اهمیت دادن به مهم ترین وظیفه شهرداری که همان خدمت رسانی است، می باشد.