ساعت:

7:42 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

مهندس احمدی شهردار شیروان : با افتخار برای بررسی مشکلات مردم به محلات می روم.

در اوایل ملاقات های عمومی با مردم در محلات ، حدود ۸۰ درصد مشکلات شهروندان مربوط به شهرسازی و خدمات شهری را مطرح می کردند ، اما امروز که ۴۹ ملاقات مردمی برگزار کردیم، ۷۰ درصد مراجعین درخواست کار و استخدامی را مطرح می کنند و این یعنی تکریم ارباب رجوع توسط تیم همراه در ملاقات های مردمی دستورات و نامه های پاراف شده را بخوبی اجرا کرده و رضایت مردمی حاصل شده است.

۱۸ دی ماه ۱۴۰۱