ساعت:

4:06 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

میرزازاده؛ شهرداری شیروان، میزبان مسئول هیئت کونگ فو خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: قربان اعظمی”مسئول هیئت کونگ فو استان خراسان رضوی و عضو کمیته کونگ فو فوتوآ کشور”، ساعاتی را مهمان شهرداری شیروان بود و در این دیدار صمیمی ورزشی، روابط عمومی و امور ورزشی شهرداری شیروان با وی تبادل اطلاعات نمودند.

 


 علی اصغر میرزازده”مسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” گفت: عقیل آریان فرد و تیم روابط عمومی شهرداری شیروان و گروه ورزشی شهرداری شیروان، پذیرای قربان اعظمی”مسئول هیئت کونگ فو استان خراسان رضوی و عضو کمیته کونگ فو فوتوآ کشور” شدند و در راستای نهادینه شدن ورزش در این نهاد عمومی با حمایت دست اندرکاران گفتگو شد.


 میرزازده ادامه داد: راهکارهای ترویج فرهنگ ورزش که مؤثر در سلامت جسم و روح و روان آدمی است، موردنظر واقع شد و حضور هیئت های ورزشی کونگ فو استان خراسان رضوی در دارالمصلین شیروان و هیئت ورزشی شهرداری شیروان در مشهد مقدس نیز پیشنهاد شد.