ساعت:

6:32 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

میرزازاده: بُرد دو صفر تیم والیبال شهرداری نتیجه بازی خوب بازیکنان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: تیم والیبال شهرداری شیروان در یک بازی خوب دیگر در مقابل تیم والیبال شبکه بهداشت و درمان؛ بازی را با بُرد دو صفر؛ قهرمان میدان شد. در این بازی؛ تعدادی از پرسنل شهرداری از جایگاه تماشگر؛ تیم خود را که متشکل از همکاران ورزشکار شهرداری بود، تشویق می نمودند.

 

 

 

علی اصغر میرزازادهمسئول امور ورزشی شهرداری شیروان” بازی تیم والیبال شهرداری شیروان در مقابل تیم والیبال شبکه بهداشت و درمان را به تصویر روایت نمود: