ساعت:

9:16 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: آموزش ضمن خدمت؛ نوعی مدیریت است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات در شهرداری است. در مجموعه ای چون شهرداری نیز که بالاترین سطح تعاملات با مردم را در همه عرصه ها دارد، موضوع آموزش و پرداختن به آن بیشتر احساس می شود.

 

 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” که در جلسه کمیته آموزش حضور داشت، از ضرورت آموزش به عنوان یکی از ابزارهای ضامن ارائه خدمات مناسب در شهرداری ها سخن به میان آورد و ادامه داد: موضوع آموزش تحت عنوان “آموزش های ضمن خدمت” در مجموعه شهرداری شیروان به عنوان یک اولویت که ارتقاء خدمت رسانی را به دنبال دارد، دیده می شود.

 

 

عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان با اشاره به اعتقاد برخی جامعه شناسان در خصوص مبحث آموزش و لزوم جاری کردن آن در سیستم مدیریت شهری، عنوان کرد: مبحث آموزش به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به اندازه ای است که برخی عقیده دارند، “آموزش در حقیقت خودِ مدیریت ” است.

 

 

نورانی مقدم هدف از جاری کردن رویکرد آموزش در ساختار مدیریت شهری را ارتقاء سطح دانش پرسنل و به تبع آن به روز شدن اطلاعات آنها دانست و ادامه داد: با تحقق این مهم خدمات پیش بینی شده در سطح مناسبی به شهروندان ارائه می شود و به دنبال آن نیز شهروندان از دریافت خدمات رضایت خاطر بیشتری خواهند داشت.