ساعت:

4:29 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: آموزش غیر حضوری راهبردی برای خروج از بن بست آموزش حضوری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان؛ کمیته آموزش و توانمند سازی شهرداری شیروان برای ارتقاء سطح آگاهی های علمی مدیران و کارکنان و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش فنون مختلف در شهرداری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری برای کارکنان شهرداری با استفاده از مراکز علمی آموزشی می نماید.

 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی و عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان شهرداری شیروان” بیان داشت: با توجه به اهميت جايگاه شهرداري ها در رشد و توسعه مناطق شهري، هدف حاضر انواع فنون و آموزش بر بهبود بهره وري نيروي انساني شهرداري شیروان می باشد. در این روش و فنون آموزشي كه شامل سه روش 1- آموزش الكترونيكي 2- آموزش ارائه اطلاعات 3- آموزش ضمن خدمت خواهد بود، قصد بر اين است تا ابعاد بهره وري(كارآيي و اثر بخشي) را لحاظ نماییم.

 

 

عضو کمیته آموزش و توانمند سازی شهرداری شیروان، افزود: امسال آموزش های غیرحضوری در هفت گروه(خدمات شهری؛ آتش نشانی و خدمات ایمنی؛ حقوقی؛ عمران؛ شهرسازی؛ امور اداری و امور مالی) برای کارکنان شهرداری برگزار می شود و یکی از راهبردهای اساسی برای خروج از بن بست های آموزشی حضوری، استفاده از شیوه آموزش غیر حضوری است که معمولاً به منظور توسعه و تعمیم آموزش همه جانبه به عنوان مکمل روشهای غیر حضوری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

نورانی مقدم یادآور شد: برخی مزایای آموزش های غیر حضوری عبارتست از: بهره گیری فراگیران از اساتید و مربیانی که دسترسی به آنها در حالت عادی دشوار است، بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در کمترین زمان ممکن توسط فراگیران، محدود نبودن آموزش به زمان خاص و فراهم بودن امکان تکرار و بازبینی دروس.