ساعت:

4:27 ب.ظ

تاریخ:

2 مرداد 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم:برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با سایر درآمدهای شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان:دوره آموزشی آشنائی با سایر درآمدهای شهرداری در بعد از ظهر دوشنبه دهم شهریور ماه 93 با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در محل خانه فرهنگ شهرداری برگزار شد.


 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”مدیر امور اداری و کارگزینی شهرداری شیروان”گفت:باتوجه به لزوم شناخت کامل تر منابع درآمدی شهرداری و به روز رسانی اطلاعات شاغلین در شهرداری در مباحث گوناگون با اولویت امور وظیفه ای به تبع آن فراهم شدن امکان جذب و وصول کلیه حقوق شهرداریها،دوره آموزشی آشنایی با عوارض ،بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری در دهم شهریور ماه 93 و در محل خانه فرهنگ شهرداری برگزار شد.

وی افزود:امیدواریم با برگزاری سلسله دوره های آموزشی برای طیف های هدف،علاوه بر دانش افزایی مدیریت و کارکنان ،موجبات تسریع در احقاق حق این نهاد عمومی و سوق پیدا نمودن در عدم تکیه بر درآمدهای عوارضی و حرکت به سوی درامدهای پایدار فراهم شود و از نگاه دیگر:با کسب به روز علوم مختلف در فراهم شدن بستر تسریع در امورات ارباب رجوع و کاهش بوروکراسی و هم عدم سردرگمی در مراجعات حضوری و … گام موثری برداشته شود.