ساعت:

3:40 ب.ظ

تاریخ:

28 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: لایحه استخدامی شهرداری ها از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: لایحه استخدامی شهرداری ها که توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده پس از تصویب در هیات وزیران ‌با امضای رئیس جمهور برای سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 


 

عبدالرضا نورانی مقدم”معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری شیروان” گفت: به منظور ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداری های کل کشور، لایحه استخدامی شهرداری ها که توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده پس از تصویب در هیات وزیران ‌با امضای رئیس جمهور برای سیر مراحل قانونی تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

 

 

نورانی مقدم افزود: با عنایت به تنوع و گستردگی وظایف شهرداری ها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداری ها از شمول قانون استخدامی کشوری مصوب سال 1345، که با توجه به سپری شدن زمان طولانی در بسیاری از موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداری ها را ندارد، تهیه شده است.