ساعت:

7:46 ق.ظ

تاریخ:

30 تیر 1403

شهرداری شیروان

نورانی مقدم: نهادینه سازی فرهنگ حجاب و عفاف یکی از ضرورت های باورهای دینی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان: نقش حکومت اسلامی در ایجاد و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان یک باور دینی، انکارناپذیر بوده و در نگاهی عمیق تر، ضروری و اساسی است و مستلزم یک برنامه ریزی صحیح است. بعد از پرداختن به سایر عناصر، در سه مرحله نهادینه سازی(تعمیق)، گسترش فرهنگ(ترویج) و حفظ و پاس داری از باورهای ترویج شده، با استفاده از ابزار و شیوه های کاملاً مدرن و مؤثر به فعالیت پرداخت.

 

 

 

عبدالرضا نورانی مقدم”معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی و عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان” با اشاره به 21 تیر با مناسب روز ملی عفاف و حجاب؛ گفت: رسالت فرهنگی این نهاد عمومی ایجاب می نماید تا در مقوله مهم عفاف و حجاب که در دین مبین اسلام تصریح و مورد تأکید پیشوایان و مقوله ای ارزشی است، تلاش مضاعف شود.

 

 

عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری شیروان افزود: پیامبر اعظم(ص) فرموده اند:«ان المعصیة اذا عمل بها العبد سرا لم تضر الا عاملها و اذا عمل بها علانیة و لم یغیر علیه اضرت بالعام»(همانا هنگامی که گناهی پنهانی باشد، جز گناه کار آسیب نمی بیند و هنگامی که آشکارا باشد و اعتراض و تغییری بر ضد آن نشود، به همه مردم آسیب می رسد.). پس بحث حجاب و عفاف جزو بحث های فرهنگی و مذهبی به شمار می رود که تمام نهادها و سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی و شهروندان در فرهنگ سازی، نقش دارند و شهرداری هم در راستای رسالت فرهنگی، در این وظیفه دخیل است.

 

 

 

نورانی مقدم در پایان بهره مندی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، شناخت مخاطب از جنبه های گوناگون و ایجاد ارتباط صمیمانه با فراگیرندگان را ضروری دانست و ادامه داد: بهترین روش در مرحله نهادینه سازی باور عفاف و حجاب، برنامه ریزی برای خانواده ها و اطلاع رسانی در زمینه شناخت کودک، نیازها و ویژگی های اوست تا به این وسیله از سال های ابتدای زندگی به فرهنگ سازی پرداخته شود.