ساعت:

10:17 ق.ظ

تاریخ:

1 مرداد 1403

شهرداری شیروان

واحد های شهرداری شیروان دانش آموزان شیروانی را رایگان جابجا کردند.

واحد های شهرداری شیروان دانش آموزان شیروانی را رایگان جابجا کردند.

 


 

به گزارش واحد خبر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان

بگفته مسلم بهادری رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری شیروان امروز واحد های شهری شهرداری شیروان دانش آموزان این شهر را در استقبال از مهر بصورت رایگان توسط پانزده دستگاه واحد شهری جابجا کردند وی از ساماندهی 245 دستگاه مینی بوس و سواری شخصی برای سرویس مدارس در طول سال تحصیلی با همکاری راهور و آموزش و پرورش خبر داد.