ساعت:

14:44

تاریخ:

8 بهمن 1401

شهرداری شیروان

پیام تبریک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان با صدور پیامی مشترک، سوم خرداد ماه سالروز حماسه آزادسازی سازی خرمشهر را تبریک گفتند.