ساعت:

06:39

تاریخ:

3 مهر 1401

شهرداری شیروان

پیام تبریک

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان، محمد محمد زاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس احمدی شهردار شیروان با صدور پیامی مشترک، سوم خرداد ماه سالروز حماسه آزادسازی سازی خرمشهر را تبریک گفتند.