ساعت:

1:04 ب.ظ

تاریخ:

5 مهر 1402

شهرداری شیروان

کسب مقام اول مسابقات قرآنی استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، خانم فرشته حسینقلی زاده از بانوان شاغل شهرداری شیروان، توانست برای چهارمین دوره متوالی مقام اول مسابقات قرآنی جامعه کار و تولید در رشته مفاهیم استانی را کسب نماید و به مسابقات کشوری این رشته راه پیدا کند