ساعت:

20:41

تاریخ:

30 دی 1400

شهرداری شیروان

گلزار شهدای شیروان غبار روبی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان ، آیین عطر افشانی و غبار روبی گلزار شهدای شیروان با حضور امام جمعه محترم شیروان ، و محمد محمدزاده قانعی رئیس شورای اسلامی شهر ، مهندس احمدی شهردار و آقایان اسکندریان و آریانفرد اعضای پارلمان شهری و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد